Müze Personeli

 Müze Müdürü

Öğr. Gör. Ömer DURMAZ

omer.durmaz@deu.edu.tr

 Müze Uzmanı

Öğr. Gör. Betül TEOMAN

betul.teoman@deu.edu.tr

Müze Memuru

Hülya YÜCE
hulya.yuce@deu.edu.tr

 

İdari Personel

Müze Memuru: Turgut BOZOĞLU
Müze Teknisyeni: Sadettin KIRKAN
Bahçıvan: Oktay ORAKÇI
Hizmetli: Yeliz MUTLU
Hizmetli: Hülya ŞİMŞEK