Ay Yıldız’ın Hikâyesi:


Belgeler, objeler ve fotoğrafların tanıklığında anlatılan bir hikâye…

 

Ay Yıldız’ın Hikâyesi

Türk Bayrağımızın tarihiyle alakalı Fevzi Kurtoğlu ve Semavi Eyice başta olmak üzere birçok araştırma yapılmasına karşın Ay Yıldız’ın tarihi tam olarak aydınlatılamamıştır. Ay yani hilâlin çok eskiden beri Türkler’de kullanılan bir sembol ve millî simge olduğu bilinmektedir (Esin, 313-359). Eski Türk sancak ve kumaşlarında ay ve bunun içinde çok şualı bir motif bulunmaktadır. Ancak bu şualı motifin bir yıldız değil güneş simgesi olduğunu iddia edenler de vardır.  Köklü bir geçmişe sahip olan Türklerin tarih boyunca kullandıkları bayraklarda “ay” ve “yıldız” sembollerinin eksik olmaması, Türklerin yaşamlarında bu iki öğeye verdikleri önemin göstergesidir.

Eski Türk tarihi konusundaki orijinal araştırmalarıyla tanınan, dünya çapında alanında saygın bir isim olan Dr. Emel Esin,  Ay Yıldız’ın İslâmiyet’in kabulüyle birlikte Türk ikonografisine girmediği, Türk sanatında bu tasvirin ve tasavvurun çok eski ve yaygın olduğunu belgeleri ile birlikte ortaya koymuştur. Türk kültüründe yer alan sanat eserlerinden, kilimlere, bayraklara kadar görülen yıldız şeklinin anlamı kol-şua sayısına göre değişmektedir. Beş kollu yıldızlar mükemmelliği, altı kollu yıldızlar evliliği beraberliği, yedi kollu yıldızlar gökkuşağını-doğal tabiatı, sekiz kollu yıldızlar ise güç ve iktidarı ifade etmektedir.

Bu daimi sergi odak noktasını, kadim tarihi ikonografisi bulunan Ay Yıldız’ın hikâyesinin son kesitini oluşturan Kurtuluş Savaşı ve genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ayırıyor. Bu bağlamda, bağımsızlık ve emperyalizme karşı direnişin daimi sembolü Ay Yıldızlı Türk Bayrağı, Türk Milleti’nin duyguları ile hep örtüştüğü görülmektedir. Türk kültüründe derin izleri bulunan Ay Yıldız’ın Türk Milleti’nin belgeler, objeler ve fotoğrafların tanıklığında anlatılan bir hikâyesi sizleri bekliyor…

Sergilemeden Kareler

ay yildiz 2 a
ay yildiz 1 e
ay yildiz 1 f
ay yildiz 1 g
ay yildiz 2 b
ay yildiz 1 c
ay yildiz 1 d
ay yildiz 1 b
ay yildiz 2 a ay yildiz 1 e ay yildiz 1 f ay yildiz 1 g ay yildiz 2 b ay yildiz 1 c ay yildiz 1 d ay yildiz 1 b

Ay Yıldız’ın Hikâyesi

Tarihteki Türk Devletlerinin bayraklarının ortaya çıkış hikâyelerinin ve simgebilim anlamlarının kronolojik olarak etkileşimli kiosk eşliğinde sunulduğu projeksiyon mapping salonudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümü tarafından hazırlanmış olan etkileşimli sergileme odası aynı zamandan barındırdığı etkileşimli kiosku ile daha detaylı bilgiler barındırmaktadır.